síran meďnatý v čistote

síran meďnatý v čistote

  • Minerálny síran meďnatý

    Minerálny síran meďnatý

    Chemický vzorec: CuSO4 5H2O Molekulová hmotnosť: 249,68 CAS: 7758-99-8
    Bežnou formou síranu meďnatého je kryštál, tetrahydrát monohydrátu síranu meďnatého ([Cu(H2O)4]SO4·H2O, pentahydrát síranu meďnatého), čo je modrá pevná látka.Jeho vodný roztok sa javí ako modrý kvôli hydratovaným iónom medi, takže na testovanie prítomnosti vody v laboratóriu sa často používa bezvodý síran meďnatý.V reálnej výrobe a živote sa síran meďnatý často používa na rafináciu medi a môže sa zmiešať s haseným vápnom, aby sa vytvorila zmes Bordeaux, pesticíd.