Formiát sodný

Formiát sodný

 • Formiát sodný

  Formiát sodný

  CAS:141-53-7Hustota (g/ml, 25/4 °C):1,92Teplota topenia (°C):253

  Bod varu (oC, atmosférický tlak): 360 oC

  Vlastnosti: biely kryštalický prášok.Je hygroskopický a má mierny zápach kyseliny mravčej.

  Rozpustnosť: Rozpustný vo vode a glyceríne, mierne rozpustný v etanole, nerozpustný v éteri.