Monohydrát síranu zinočnatého

Monohydrát síranu zinočnatého

  • Monohydrát síranu zinočnatého

    Monohydrát síranu zinočnatého

    Monohydrát síranu zinočnatého je anorganická látka s chemickým vzorcom ZnSO4·H2O.Vzhľad je biely tekutý prášok síranu zinočnatého.Hustota 3,28g/cm3.Je rozpustný vo vode, mierne rozpustný v alkohole, ľahko sa rozplýva na vzduchu a nerozpustný v acetóne.Získava sa reakciou oxidu zinočnatého alebo hydroxidu zinočnatého a kyseliny sírovej.Používa sa ako surovina na výrobu iných solí zinku;používa sa na galvanizáciu káblov a elektrolýzu na výrobu čistého zinku, sprejového hnojiva na báze síranu zinočnatého, umelých vlákien, dreva a kože.