O-izopropyl-N-etyltionokarbamát

O-izopropyl-N-etyltionokarbamát

  • O-izopropyl-N-etyltionokarbamát

    O-izopropyl-N-etyltionokarbamát

    O-izopropyl-N-etyltionokarbamát:chemická látka, svetložltá až hnedá olejovitá kvapalina so štipľavým zápachom,

    relatívna hustota: 0,994.Teplota vzplanutia: 76,5 °C.Rozpustný v benzéne, etanole, éteri,

    petroléter, mierne rozpustný vo vode