Izopropylxantát sodný (SIPX)

Izopropylxantát sodný (SIPX)

  • Izopropylxantát sodný (Sipx)

    Izopropylxantát sodný (Sipx)

    Sodium Isopropyl xanthate SIPX (CAS:140-93-2) je kolektor silný, selektívny lepší kolektor sulfidových rúd neželezných kovov, ktorý sa široko používa pri flotácii medi, molybdénu a sulfidu zinku v kolektoroch na flotáciu zlatej železnej rudy.Pre zlato a meď-zlato má rýchlosť výťažnosti zlata zjavné výhody, pretože žiaruvzdorná meď-olova oxidová ruda môže dosiahnuť uspokojivé výsledky.Bežne sa používa v procese flotácie s hrubším povrchom a zachytávaním.