Ditiofosfát 25

Ditiofosfát 25

 • Veľkoobchod s ditiofosfátom 25 Cenové úľavy

  Veľkoobchod s ditiofosfátom 25 Cenové úľavy

  Názov produktuL:Ditiofosfát 25
  Hlavná zložka: kyselina xylenylditiofosforečná
  Vlastnosti: Tmavohnedá kvapalina štipľavého zápachu, silná korozívnosť, hustota (20℃) 1,17-1,20 g/cm3, mierne rozpustná vo vode.
  technické údaje: Obsah kyseliny xylenylditiofosforečnej 60%-70%, krezol a ostatné zložky 30%-40%.
  Hlavná aplikácia: Čierna medicína č. 25 má zberné aj penivé vlastnosti.Je účinným zberačom rúd olova, medi a sulfidu strieborného a aktivovaných rúd sulfidu zinočnatého.Často sa používa pri prednostnej separácii a flotácii olova a zinku., v alkalickom okruhu je veľmi slabý pre pyritové a iné sulfidové rudy železa, ale v neutrálnom alebo kyslom prostredí je silným neselektívnym zberačom pre všetky sulfidové rudy, pretože je len málo rozpustný vo vode, musí sa pridať do nastavovacej nádrže alebo guľového mlyna v pôvodnej podobe.