Síran zinočnatý

Síran zinočnatý

  • Monohydrát síranu zinočnatého

    Monohydrát síranu zinočnatého

    Monohydrát síranu zinočnatého je anorganická látka s chemickým vzorcom ZnSO4·H2O.Vzhľad je biely tekutý prášok síranu zinočnatého.Hustota 3,28g/cm3.Je rozpustný vo vode, mierne rozpustný v alkohole, ľahko sa rozplýva na vzduchu a nerozpustný v acetóne.Získava sa reakciou oxidu zinočnatého alebo hydroxidu zinočnatého a kyseliny sírovej.Používa sa ako surovina na výrobu iných solí zinku;používa sa na galvanizáciu káblov a elektrolýzu na výrobu čistého zinku, sprejového hnojiva na báze síranu zinočnatého, umelých vlákien, dreva a kože.

  • Heptahydrát síranu zinočnatého

    Heptahydrát síranu zinočnatého

    Heptahydrát síranu zinočnatého je anorganická zlúčenina s molekulovým vzorcom ZnSO4 7H2O, bežne známa ako kamenec a kamenec zinku.Bezfarebné ortorombické prizmatické kryštály síranu zinočnatého Síran zinočnatý Granulovaný, biely kryštalický prášok, rozpustný vo vode, mierne rozpustný v etanole.Pri zahriatí na 200°C stráca vodu a rozkladá sa pri 770°C.