Síran meďnatý

Síran meďnatý

 • Síran meďnatý ako krmivo

  Síran meďnatý ako krmivo

  Pentahydrát síranu meďnatého je stopový prvok podporujúci rast. Modrý síran meďnatý síran meďnatý s vysokým obsahom medi v krmive môže rozjasniť srsť zvierat a urýchliť rast.Tento pentahydrát síranu meďnatého je prášková meď špeciálne používaná ako krmivo, s čistotou viac ako 98,5 %.

 • Síran meďnatý na galvanické pokovovanie

  Síran meďnatý na galvanické pokovovanie

  CAS:7758-99-8

  MW:249,68

  Molekulový vzorec:CuS04,5H20

   

 • Minerálny síran meďnatý

  Minerálny síran meďnatý

  Chemický vzorec: CuSO4 5H2O Molekulová hmotnosť: 249,68 CAS: 7758-99-8
  Bežnou formou síranu meďnatého je kryštál, tetrahydrát monohydrátu síranu meďnatého ([Cu(H2O)4]SO4·H2O, pentahydrát síranu meďnatého), čo je modrá pevná látka.Jeho vodný roztok sa javí ako modrý kvôli hydratovaným iónom medi, takže na testovanie prítomnosti vody v laboratóriu sa často používa bezvodý síran meďnatý.V reálnej výrobe a živote sa síran meďnatý často používa na rafináciu medi a môže sa zmiešať s haseným vápnom, aby sa vytvorila zmes Bordeaux, pesticíd.