Nedávna situácia na trhu so sódou a hydroxidom sodným

Správy

Nedávna situácia na trhu so sódou a hydroxidom sodným

Minulý týždeň bol domáci trh so sódou stabilný a zlepšoval sa a výrobcovia dodávali hladko.Vybavenie Hunan Jinfuyuan Alkali Industry je normálne.Výrobcov na redukciu a údržbu v súčasnosti nie je veľa.Celkové prevádzkové zaťaženie priemyslu je vysoké.Väčšina výrobcov má dostatok objednávok a celková úroveň zásob je nízka.Výrobcovia chcú zvýšiť ceny.Dopyt po ťažkej alkálii sa práve zlepšuje, dopyt po ľahkej alkálii je pomalý a celkový tlak na náklady na sódu je relatívne zrejmý.V krátkodobom horizonte si domáci spotový trh so sódou môže naďalej udržiavať stabilný a pozitívny trend.

 

V minulom týždni boli domáce ceny lúhu najmä na okraji a prepravné ceny lúhu na rôznych miestach sa veľmi nemenili a účastníci trhu boli opatrní.Efektívnosť logistiky a dopravy hydroxidu sodného v Sin-ťiangu je stále priemerná a často sa organizujú krátkodobé operácie.

 

 


Čas odoslania: 07. december 2022